Conversie-optimalisatie (CRO) van websites en -shops

Van conversie-optimalisatie gaat ons e-commerce hart sneller kloppen. Door met de juiste aanpassingen het resultaat van een website of shop te vergroten, is ten slotte heel dankbaar werk. Het is echter geen standaard kunstje, dat we even snel los kunnen
laten op een site. Het is een proces van meten, analyseren, testen, verbeteringen doorvoeren en weer meten.

conversie-optimalisatie

Conversie-optimalisatie begint (en eindigt) met meten

Wij helpen je om de conversie binnen je website of shop goed meetbaar te maken. Het gebruik van Google Analytics is een mooi begin, maar alleen als het goed is ingeregeld. Wij stellen doelen en maken trechters, zodat inzichtelijk wordt waar in het proces bezoekers precies afhaken. In specifieke gevallen kan ook klik-, scroll- en navigatiegedrag heel gericht worden
vastgelegd.

Het analyseren van de gegevens

Op basis van vooraf opgestelde persona’s kan de klantreis worden opgesteld. Daadwerkelijke data kan zodoende worden vergelijken met de vooraf bepaalde klantreis. Na analyse van de verzamelde gegevens, kunnen mogelijke verbeteringen worden vastgesteld.
Sommige verbeteringen zijn direct logisch en eenvoudig door te voeren. Op andere punten kunnen afvallers niet direct verklaarbaar zijn en is een nader onderzoek nodig. Het klantgedrag wordt aan de hand van o.a. video-tracking nader bestudeerd om zo onderbouwde
verbeteringen voor te kunnen stellen.

Jouw conversie-optimalisatie testen

Om het resultaat van de beoogde verbeteringen vast te stellen, kunnen deze eerst op kleine schaal worden getest. In de gecontroleerde omgeving van een A/B-test wordt bepaald of een wijziging geen ongewenste bijeffecten heeft en of het daadwerkelijk een
optimalisatie oplevert.

Verbeteringen doorvoeren

Nadat is aangetoond dat wijzigingen daadwerkelijk een verschil zullen maken, worden de wijzigingen doorgevoerd in de live-omgeving. In de praktijk is dit veelal een voortdurend proces.

Resultaten meten

Na oplevering van de verbeteringen is het van groot belang te blijven meten. Zo wordt het resultaat in de praktijk vastgesteld.

 

Neem contact met ons oparrow_right