De Lettow Social Club is een nieuw initiatief. De daadwerkelijke agenda zal gevuld worden naar mate deelnemersaantal groeit. Onze intentie is minimaal om iedere maand een (digitaal) evenement te organiseren.